AYURVEDA

AYURVEDA - KUNSKAPEN OM LIVET

Ayurveda betyder kunskap om livet och är ett komplett system för hälsa och utveckling.

Ayurveda är baserad på urgammal visdom om hälsa och läkande och har praktiserats under mer än 5 000 år i Indien, Sri Lanka, Indonesien, Nepal och Tibet. Som hälsosystem räknas Ayurveda till det äldsta i världen och är därmed grundad på väl beprövad erfarenhet.

Ayurvedan vänder sig till både dig som vill bibehålla din hälsa och stärka den, och till dig som har någon form av obalans eller sjukdom och vill öka ditt välbefinande. Målet med denna vetenskap är att upprätthålla hälsa hos en frisk människa och stärka kroppens egen läkeförmåga hos en person i ohälsa.

Ayurveda - ett traditionellt hälsosystem för nutida behov

Med utgångspunkt i Ayurvedan kan vi människor lära oss hur vi i sanning kan påverka våra liv och vår hälsa. Vi kan själva genom kunskap om oss själva och vår sanna natur både kontrollera och förlänga våra liv, och till och med undvika sjukdomar och åldrande.

Ayurveda hjälper oss att leva i samklang och i harmoni med naturen, såväl den inre mänskliga som den natur som omger oss. Ayurvedan lär att ingen människa är den andra lik och därför behöver var och en lära känna sig själv på djupet.

Ayurvedan lär att alla människor hör till en eller flera av tre olika kroppstyper, så kallade doshor. De heter Vata, Pitta och Kapha. De återfinns i varje människas kropp, sinne och själ i en för individen unik blandning där en eller två dominierar. Vata, Pitta, Kapha är i sig varken positiva eller negativa, men de har en positiv karaktär i balans och en negativ när de är ur balans.

Inom Ayurveda är hälsa ett tillstånd där individen är i balans i sina tre doshor och i kropp, själ och ande eller medvetenhet. Genom kunskap om just din unika natur får du stöd att själv påverka din hälsa i din vardag med hjälp av enkla åtgärder, samt få kunskap om sådant som kan leda till obalans.

Detta holistiska system arbetar med helt och hållet naturliga medel. ”Medicinen” för att återställa eller bibehålla balansen i kroppen är en kombination av råd gällande livsstil, kost, kryddor, örter, dygnsrytm, motion, yoga, massage, avslappning och kosttillskott för just din konstituition.

Några exempel på obalanser som kan uppstå vid överskott i doshorna.

Vata: oro, ängslan, yrsel, värk i muskler och leder, mag-tarm problem, torr hud, trötthet och sömnproblem.

Pitta: ilska, frustration, magsår, magkatarr, hudproblem som acne och psoreasis, hjärtinfarkt, stroke, och blindtarmsinflammation.

Kapha: övervikt, problem med luftvägar, allergier, förkylning, typ 2 diabetes, passivitet, melankoli, depression.