OM CENTRET

Maja

Maja Tellegård är grundare till Norrlands Kundaliniyogacenter.

Maja är sedan 1998 internationellt diplomerad Kundaliniyogalärare enligt Yogi Bhajan, och vidareutbildad i level 2 Teacher Training, samt är certifierad Gravidyogalärare 2005. Arbetar också med Kundaliniyoga som terapi sedan många år och är på väg att börja undervisa andra yogalärare inom Yogisk Terapi.

Maja arbetar med yoga på heltid sedan 2002.

Idag driver och administrerar hon den 2-åriga yogalärarutbildningen i Umeå och är registrerad Lead Teacher Trainer hos IKYTA, International Kundaliniyoga Teachers Association. Maja driver tillsammans med Viveka Pasquier Kundaliniyoga Institutet - utbildningsplatsen för Sveriges Kundaliniyogalärare enligt Yogi Bhajan, som också håller utbildningar i Stockholm, Vasa, Göteborg, Norge och i bl.a. Spanien.

Maja är leg Arbetsterapeut med 15 års erfarenhet av rehabilitering i många olika former, framförallt inom ortopedi, reumatikervård samt neurorehab. Hon är utbildad Ayurvedisk hälsovägledare och behandlare genom Ayurveda och Hälsovägledning i Luleå. Hon även utbildad i healingtekniken Sat Nam Rasayan steg 1 och går nu steg 2.

Maja förmedlar yogan i sina öppna klasser, på en mängd olika teman och i rehabgrupper. Hon har en passionerad förmedlare av yoga till alla som känner sig lockade och har specialiserat sig på att arbeta med yogan terapeutiskt. Hon har en lång och mycket bred erfarenhet av att leda och stödja människor i sitt växande.

 

Carina

Carina Lindberg är utbildad Kundaliniyogalärare steg 1 och har påbörjat steg 2. Hon har även en fördjupningsutbildning för yogalärare hos Waldzell Leadership Institute Teacher Training i ”The Science of Mind and Humanology in Leadership and Success”. Den utbildningen fokuserar på de yogiska teknikerna kopplade till ledarskap och business. Hon har också steg 1 från Sat Nam Rasayan, den yogiska healingtekniken. 

Carina har mer än 15 års erfarenhet som ledare och chef i arbetslivet, idag jobbar hon som chef inom Umeå kommun. Hon har lång erfarenhet av ledarrekrytering, förändringsledning och grupputveckling. Hon menar att yogan är en hörnsten i att kunna hantera livet och vara ett stöd för andra människors utveckling.

Ett annat av Carinas intresseområden är kreativitet och handens arbete. Förutom sitt eget skapande så vill hon också förmedla kreativitet som väg till helande och hälsa. Hon har hållit kurser som kombinerar måleri och yoga. Hennes tankar och idéer kring kreativitet är förhoppningsvis något vi ska märka av på centret. 
Nyckelord för Carinas klasser är KALIBER och KREATIVITET. Hon vill att du ska upptäcka din fulla potential och ditt egna kreativa uttryck.

 

MARIA

Maria Fahlander började med centrets Sporrenklasser, fortsatte vidare med KY-utbildningen steg 1 och var klar yogalärare 2019. Hon går nu fördjupningsmoduler på yogalärarutbildningens Steg 2. Maria upplever att hon med Kundaliniyogaresan har fått, och fortsätter att få, verktyg och strategier för livskvalitet och yoga som livsstil.

Maria är sedan 2002 utbildad socionom. Har arbetat med behandling och arbetslivsinriktad rehabilitering, och arbetar nu som HR-partner med arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering hos Umeå Kommun. Maria vill, med både yogan och arbetet, ge fler möjlighet och förutsättningar till hälsa och ett gott liv.

 

JESSICA

Jessica Cronvald gick en nybörjarkurs här på Norrlands Kundaliniyogacenter 2018 och kände direkt att hon hade hittat hem. Som lärare inom Kundaliniyoga ser hon med glädje fram emot att få möta dig på mattan där hon med sin erfarenhet vill inspirera och stötta dig till självomhändertagande och vidare utforskande av din kropp, ditt sinne, ditt känsloliv och din själ. 

Jessica är 39 år, gift och har tre barn. Hon har en kandidatexamen i Hälsopedagogik från Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå Universitet och har därefter jobbat på Arbetsförmedlingen med arbetsmarknadsfrågor och vägledning för både arbetssökande och arbetsgivare. Nu har hon dock intentionen att byta bana för att på heltid ägna sig åt Kundaliniyoga och vägledning inom friskvård och hälsa, och hoppas därmed kunna erbjuda bl.a. workshops och personlig vägledning på centret längre fram. 

Utöver de akademiska meriterna anser Jessica själv att hennes mest värdefulla erfarenheter kommer från att vara förälder och partner i en “NPF-familj” samt från att ha gått igenom en episod av utmattningssyndrom. Hon upplever att Kundaliniyogan har varit ett ovärderligt stöd i hantering av känslor och tankar, och samtidigt erbjudit en begriplig väg framåt tack vare yogans fokus på att leva genom hjärtat. “Yoga erbjuder ett förhållningssätt som saknas i vårt västerländska samhälle, inom vilket vi får verktyg att äntligen kunna göra oss själva friska och hela.”