OM CENTRET

KundaliniYoga – Medvetenhetens Yoga

Vad är Kundaliniyoga? Fysisk träning, avslappning, mental träning, eller allt det, och mycket mer?

Yoga är till sitt ursprung en andlig skolning. En skolning som ger oss verktyg att söka på djupet inom oss själva för att nå det som är vårt autentiska jag, det inom oss som ligger bortom vanor och mönster. Ordet Yoga betyder länka samman, förena. Vad vi förenar är kropp, själ och ande och vi skapar därigenom en förnyad och fördjupad relation till oss själv, baserad på verklig självkännedom, respekt och acceptans.

När vi utövar Kundaliniyoga når vi ett tillstånd av Shunia - inre stillhet där allt får finnas, ses och mötas. I och med att vår relation till oss själva fördjupas och balanseras faller även våra yttre relationer på plats. Kundaliniyoga öppnar dörrarna till att komma Hem.

Kundaliniyoga som räknas till en av de äldsta yogaformerna har sitt ursprung i Indien och Tibet. I väst är det den form som kallas Kundaliniyoga enligt yogi Bhajan som utövas mest och den finns representerad i ett 70 tal länder. Kundaliniyoga kom till väst från Indien på slutet av 1960-talet med avsikten att lära ut dessa uråldriga tekniker som ett stöd till den moderna människan att kunna leva mer i balans.

Eftersom Kundaliniyoga betraktar kroppen som själens tempel ligger en del av tonvikten under ett yogapass på fysiska övningar som alla bidrar till att skapa och bibehålla fysisk hälsa. Men det är inte genom krångliga positioner och perfektion detta sker. Genom att samtidigt arbeta med såväl fysiska ställningar, andningstekniker, mantran, fokuspunkter samt djupgående meditationer uppnår vi en synergieffekt som berör kropp och själ samtidigt och för oss till ett tillstånd av ökad medvetenhet och stärkt vitalitet.

Yogaformen är lättillgänglig och lämplig för alla, oavsett ålder och fysisk kondition. Det sägs om Kundaliniyoga att om du bara kan andas och luta åt rätt håll så får den effekt.

Inom traditionen har vi tusentals olika yogapass (Kriyas) och meditationer att välja emellan, alla med en speciellt uttalad effekt på kropp och själ. Det kan liknas som ett yogiskt apotek där vi har möjlighet att välja Kriyas exakt utifrån vilken effekt vi önskar. En del Kriyas är mjuka och stillsamma, andra kraftfulla och dynamiska. Möjligheten att utmanas finns där både till kropp och sinne, och detta i sin tur leder till växande och helande.

Allt det du lär dig på yogamattan kan du sedan praktisera i din vardag.