OM CENTRET

Varmt välkommen till
Norrlands KundaliniyogaCenter.

Här, mitt i Umeå finns vi och vill erbjuda dig en plats där du kan med Kundaliniyogan och meditationens hjälp, få vara i stillhet, nå in till dig själv och finna lust, kraft, inspiration och självutveckling. Vi vill verka för dig oavsett av vilken anledning yogan lockar och ge dig verktyg att ta dig till förnyad hälsa till kropp, själ och ande.

Hit kan du komma och vara precis som du är. Alla är välkomna oavsett fysisk förmåga eller ålder. Du gör alltid yogan utifrån dina egna förutsättningar oavsett vilken inriktning du väljer.

Norrlands Kundaliniyogacenter har till målsättning att förmedla Kundaliniyoga i sin kompletta form till alla intresserade. Vi önskar vara en plats dit du tryggt kan komma och veta att de som arbetar här har en gedigen utbildning och yogisk erfarenhet och kan verka för att stödja just dig i dina behov och önskemål med yogan.

Vi vill också vara en mötesplats för människor som önskar bjuda in yogan i sina liv och du är välkommen att komma hit på våra klasser och workshops eller för enskild yoga, ayurveda eller annan behandling. I köket kan du stanna upp en stund med en kopp te i samvaro med andra. Det finns yogiska och ayurvediska produkter till försäljning som stödjer dig i din avsikt.

Norrlands Kundaliniyogacenter har tre delar i sin verksamhet:

1. Lära ut Kundaliniyoga till den som vill använda yogan som ett verktyg till hälsa, självförverkligande och andligt växande.

2. Lära ut yoga till personer med speciella behov, till personer med kroniska eller kortvariga sjukdomar. Här ingår terapeutisk Yoga och Yogarehab.

3. Bedriva/tillhandahålla workshops, internationell Yogalärarutbildning och olika påbyggnadskurser.

De lärare som arbetar på centret har 2-årig certifierad Kundaliniyogalärarutbildning eller är under utbildning med handledning.

En viktig del av centrets verksamhet är ”att vara en del av lösningen”. Det innebär att en del av intäkterna delas ut till olika ändamålsenliga verksamheter som Rädda Barnen mfl.

Vi har endast ekologiska varor till försäljning, använder uteslutande miljövänliga produkter på centret och idkar förstås en klok sopsortering.

Vi vänder oss också till företag, arbetsgivare, och organisationer. Vi tar emot både grupper och individer från företag för workshops, utvecklingsdagar och personalträffar.

 

Vi erbjuder 10 % rabatt för heltidsarbetslösa, heltidssjukskrivna, heltidsstudenter, pensionärer samt medlemmar i kommunens friskvårdsförening Sporren.

Hos oss kan du använda Friskvårdschecken och Wellnet.