AYURVEDA

Personlig hälsokonsultation

Här bedöms helhetsbilden av ditt hälsotillstånd utifrån Ayurvediska principer.

Du får enkla och individuellt anpassade råd för egenvård, baserade på din kroppskonstitution och aktuella livssituation.

En hälsokonsultation kan göras för att korrigera obalanser innan det leder till sjukdom, när du inte känner dig i form eller när du redan är sjuk. Den kan också vara ett kompliment till en traditionell medicinsk behandling när du vill vara mer delaktig i din läkning.

Konsultationen sker bland annat med hjälp av samtal och pulsavläsning. Du får därefter några enkla råd för egenvård och råd till eventuella produkter.
Välkommen till en spännande upptäcktsresa i ditt inre universum.

Ca 90-120 min, kostnad 1 100 kr

Kontakta Maja Tellegård 070-208 25 00
eller maja@norrlandskundaliniyoga.se för bokning.

Uppföljning

Uppföljning sker efter 4-8 veckor. Vid detta tillfälle går vi igenom hur det har gått med de råd som du fick vid den första konsultationen. Du får veta dagsformen och hur du bäst går vidare utifrån det; antingen får du nya råd att följa eller så fortsätter du med de du har sedan tidigare.

Ca 45-60 min, kostnad 650 kr

AVBOKNING

För att avboka en tid ring, sms:a eller skicka ett e-post (se kontaktuppgifter ovan).
Avbokning ska ske minst 24 timmar innan bokad tid. Vid senare avbokning samt vid missad tid utgår full debitering.