AKTUELLT

Ambres informationskväll 28/8

Information om Ambres förmedling

“Vi har en längtan att hitta vår absoluta grund och gudomlighet och återfinna tryggheten i oss själva.” Ambres.

Under fyrtiotre år har Ambres förmedlat esoterisk kunskap genom Sture Johansson. ”Kunskapen skall vara fri och tillgänglig för alla”, säger Ambres. Ambres vill med sin förmedling få oss att förnimma den visdoms- och kunskapskälla som var och en är bärare av, men som blir dold genom präglingen.

Annika Waldenström och Borit Åkerberg som har följt Ambres sedan 80 talet berättar om Ambres förmedling.

Det finns även möjlighet att köpa böcker och DVD.

Annika och Borit utbildar i Ambres olika tekniker, som Chakraflödesterapi, Verktyg för självkännedom och Drömmandets natur.

Hemsida www.nyaramstiftelsen.se

När och Var?
Tisdag 28 augusti kl 18.00-20.00. Vi stannar kvar efteråt för att svara på frågor.
Norrlands kundaliniyogacenter.
Ingen anmälan behövs du är så välkommen att bara dyka upp.

Det är inget inträde, men om du vill lägga en donation som bidrag till hyra, resa m.m, så är vi naturligtvis glada.

Välkommen

Annika och Borit